Andkærvig

Hvert år fanges der pæne fisk i Andkærvig, bundforholdene i vigen består af muslinger, store sten, blæretang og sandbund med ålegræs. Den perfekte havørred bund, op langs med sivene mod Saltbæk er der fin vinterbund. I maj måned kan man ligeledes træffe Hornfisken.
SE KORDINATER HER
55.688608, 9.656362