Drejet

Ved Drejet er der en lang og varieret kyststrækning indeholdende næsten alle slags fisk, der er meget dybt langs land, med dejlige badekar indeholdende fødeemner for Havørreden, hvorfor det er unødvendigt at vadefiske, bunden består af store ålegræsbælter og leopardbund på det lange stræk. Kommer vinden fra vestlig eller nordvestlig retning er det perfekt. Parkerings forhold: Der er rigeligt med offentlig parkerings pladser langs vejen

SE KORDINATER HER