Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, fisketure og tidligere arrangementer.

Præsteskoven

Mindre plads, fisker som regel bedst i den kolde sæson. Blød bund, muslingebanker, ålegræs, blæretang. Om sommeren desværre ofte overgroet af alger, trådalger + søsalat.
Hvis man kun fisker med flue, er det en god idet at kontrollere vandstand inden man tager her hen. Ved vandstand højere end normalt er det stort set umuligt at kaste flue pga. rørskov og udhængende træer fra præsteskoven.
Fra spidsen af rørskoven, 50 meter vest for bådlauget kan vandet affiskes fornuftigt ved at lægge bagkast ind i bugterne på hver side. Herudover fiskes der langs med rørskoven, fiskene står på dette stræk ofte helt inde ved land, selv midt på dagen. Det er ikke sjældent man skræmmer havørreder ud når man vader langs med rørskoven.
Tag eventuelt flydering med, den kommer til sin fulde ret her, men vær opmærksom på strømmen kan være stærk her, da fjorden er smal. Anker er også en god ide.

Fredning: Nygårbæk, er fredet fra 15.09 – 15.03. fredningsbæltet starter mod vest neden for den gule gård, hvor skoven også ender. SE FREDNINGEN HER

Kørselsvejledning:
Adresse Præsteskoven, 6100 Haderslev. Kør ud af nodsiden af haderslev havn, kør igennem Over Aastrup, 1. vej til højre ”præsteskoven”. Mellem de 2 huse på højre side går markvejen ned – den er svær at se! Der parkeres i vejside i venstre side eller i højre side før eller efter bebyggelserne. Man følger markvejen ned til bådlauget, som ikke kan ses fra vejen. Trafik/adgang: Pladsen er ikke ret stor, hvis der holder fiskere i forvejen er det værd at overveje, at finde en anden plads, måske er Præsteskoven øst fri (her er ligeså lidt plads!). Flere beboere og skovejere er ikke videre, glade for at have sportsfiskere rendende. Derfor følg reglerne. I det åbne land og i privat skov, må der kun færdes på veje og stier, det har man så til gengæld også ret til. ( se naturbeskyttelsesloven kap. 4 ) Husk også færdsel kun må finde sted mellem kl 06.00 og solnedgang.

SE KORDINATER HER
55.274479, 9.608030

Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2020 by Fluefiskersiden.dk