Rohden

Man skal være opmærksom på helårsfredningsbæltet ved Rohden å. Man kan starte sit fiskeri hvor fredningen ophører, og der fiskes det første stykke over ret dybt vand under land, går man til venstre ud ad kommer der en stor muslingebanke hvor der ofte fanges fisk. Går man videre ud er der en stor bugt der ligeledes kan fiskes, i bugten er der masser af ålegræsbælter og der dyrkes revlefiskeri. Kørselsvejledning Fra Vejle køres der ad hovedvej E3 mod Horsens, og der drejes til højre ad hovedvej 23 mod Juelsminde. Efter ca. 10 kilometer drejes der til højre af Grundvej, og man fortsætter på denne vej ca. 2½km. Der kommer så en P-plads som skal benyttes. Herfra er det rygsækken over skulderen og en lille gåtur til kysten man følger stien ved den røde bom, god tur. 🙂

SE KORDINATER HER
55.689555, 9.744031