Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Æbelø Brådet Punkt 1

Brådet Plads 1

Der fiskes fra Brådet, her kan der til tider være temmelig godt fiskeri. Bunden skråner jævnt med enkelte tangpletter. Det er få der fisker på denne plads, man har ofte travlt med at komme videre. Spring dog ikke de spredte tangpletter over, de overrasker ofte.

Brådet Plads 1
Brådet Punkt 1
Brådet Punkt 1

Imellem de små øer Dræet og Ejlinge vil du ofte i stigende eller faldende vand træffe multen.

Som hovedregel skal alle lystfiskere over 18 år have et lystfisketegn. Det gælder også til undervandsfiskeri. Er du under 18 år eller har du ret til folkepension, behøver du ikke et tegn.  Husk Fisketegnet

Fisketegn
Brådet Punkt 1
Brådet Punkt 1

Naturen

Æbelø er et paradis for sportsfiskeren og natur mennesket. Med sin kyststrækning der mange steder består af små stenrev og en varieret bund er Æbelø en sikker chance for fisk på tasken, og fanger du ikke en fisk, er du sikker på en naturoplevelse af de store.
Æbelø er øen i bunden af Kattegat der ligger lige nord for Fyn. Øen er omkring 2 kvadrat kilometer. Syd for Æbelø ligger de 3 småøer, Ejlinge, Dræet og Æbeløholm.

Historie

Æbelø blev dannet i tertiærtiden. På øen finder man også det såkaldte plastisk ler, der gør, at jordlagene nemt glider fra hinanden. Dette kan ses på Æbeløs skrænter, hvor de store bøge træer langsomt glider i havet.
Æbelø er kendt for sine mange gamle ege træer, at se disse er en oplevelse i sig selv.
Fugle livet, bevoksningen og dyrelivet, alt sammen ting der gør Æbelø til noget ud over det sædvanlige.

Brådet Punkt 1
Brådet Punkt 1

Over vandet

Jeg vil her beskrive hvordan man nemmest kommer til denne skønne ø. Brug P-pladsen på Lindø Hoved. Følg markeringer der er opsat i vandet og viser Ebbevejen. Der er 1½ km at vade til Æbeløholm. Følg her vejen over Æbeløholm (1 km), videre over Brådet (1½ km) til Æbelø. Vandstanden skifter meget mellem flod og ebbe, ligesom den påvirkes af vindretningen. Normalt kan man ved ebbe gå til Æbeløholm i gummistøvler. Se i avisen hvornår der er ebbe (forholdene svarer nogenlunde til ebbe for Odense Havn). Ved højvande er det rimeligt hårdt at vade over da vil vandet normalt gå til lidt under skridtet på en voksen mand.

Normalt har jeg et par gamle kondisko med jeg tager på når jeg er kommet over der hvor der skal vades i vand. Skal man have meget udrustning med vil jeg anbefale en god rygsæk, Der må på øen ikke overnattes og opslås telte, respekterer man de få regler der er, er man velkommen på øen.
Se og læs mere om Æbelø

Vildt

Hvis man færdes stille kan man være heldig og se dåvildt og mufloner sidst nævnte er korsikanske bjergfår. På øen er der flere hundrede år gamle  egetræer, som man absolut må se når man kommer derover, de første kan ses når man når over på selve øen og går lidt til venstre op i det ydre af skoven. Fiskepladserne på øen vil jeg ikke komme ind på her da der er godt hele vejen rundt, jeg vælger normalt min plads efter vindforholdende. Jeg fisker næsten udelukkende med fluestang men har da fisket med bobleflåd og blink et par gange.
Folder Æbelø
Brådet Plads 1

Helle ved egetræet
Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk