Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Batterierne og Hundshage Horsens Fjord

Batterierne og Hundshage 2 pladser der ligger tæt på hinanden.

Den lille skanse svenskeskansen menes opført i 1600 tallet, der er 2 kanoner opsat derude.

Det store batteri der ligger lige før Hundshage, er et gammelt forsvars anlæg, anlagt i forbindelse med Englandskrigen omkring 1807.

Fiskede begge pladser sammen med min mors mand Hans Pedersen, også hans nevø Michael dyrkede vi en del fiskeri med på yderkysten. Specielt området ved As Hoved og Palsgård
Fiskeriet har altid været eventyrligt godt ved Batterierne, derfor er der også mange fiskere der dyrker området.

Revet

Selve revet ved Hundshage er et stenrev med spredt ålegræs og tangskove, mange dyrker natfiskeriet her på dette fine rev. Der kan vadefiskes op mod Batterierne, eller modsat.
Knæk og bræk.

The Brown Shrimp
Fluen er super når rejerne er ved kysten, fisk den gerne i de små badekar, blandt tangskove, ålegræsbælter, fioliner og ved revlebrud
Den er bundet på en NS156 Ahrex Traditional shrimp
UV Chenille Pearl.
Hackler Ginger Whiting Spey.
Kuglekædeøjne.
Brun tråd.

Som hovedregel skal alle lystfiskere over 18 år have et lystfisketegn. Det gælder også til undervandsfiskeri. Er du under 18 år eller har du ret til folkepension, behøver du ikke et tegn. Husk Fisketegnet

Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk