Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Kolding Fjord Fiskeri

Kolding fjord er ikke en lang fjord, den er ca. 10 km lang. ligger mellem Kolding Å og Lillebælt. På nordsiden ligger Gudsø Vig og den før i tiden inddæmmede Eltang Vig. På sydsiden ligger en stribe af hotspots, her i blandt  Agtrup Vig. Fjorden strækker sig om i bæltet.
Med masser af fine fiskepladser hele vejen ned mod Sønderjylland.
På nordsiden om i bæltet til Børup sande.
Bundforholdene i fjorden, inderst i fjorden blød bund med ganske få pletter vegetation. Jo længere man kommer ud i fjorden jo finere bliver bundforholdene, muslingebanker, ålegræsbælter, tangskove og spredte sten. Masser af fine pynter og vige. Det er ikke svært at finde en fin plads i fjorden der holder en god fisk.

Som hovedregel skal alle lystfiskere over 18 år have et lystfisketegn. Det gælder også til undervandsfiskeri. Er du under 18 år eller har du ret til folkepension, behøver du ikke et tegn.
Ellers Husk Fisketegnet

På sydsiden ved Løger ligger den gamle sejlrende meget tæt på land, har selv haft fornøjelsen at blive overrasket af den.
I Kolding fjord er der chance for fangst, af både havørred, hornfisk, makrel og sild i sæsonen.
Kolding fjord er også en af de østjyske perler, ikke mindst på grund af Kolding å der har en fin opgang af havørreder, Kolding å er selvreproducerende, ligesom Vejle å.
Kolding Fjord Fiskeri

Kolding å opstrøms Ejstrup
Kolding å opstrøms Ejstrup
Kolding å opstrøms Ejstrup
Kolding å opstrøms Ejstrup

I Kolding fjord er der også fredninger, der skal vises opmærksomhed, dette gør du lettest hvis du downloader en app til din smartphone.

Troels Holstein Kaa har lavet en virkelig fin app. der viser fredningsbælterne. Man skal huske at aktivere sin GPS på smartphonen.
Du henter den via Google Play
Der downloader du denne

Alle pladserne i fjorden, finder du beskrevet her på siden. Vælg menuen Kolding fjord fiskeri, rigtig god fornøjelse.
Michael Møller

Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk