Skovridder gården

Bunden består af muslinger ålegræs og sten rigtig leopardbund. Længere sydpå fra Røns og Verners hvile kommer der igen et stykke kyst der kaldes Skovriddergården, et dybt og strømfyldt sted hvor der hvert år fanges fine fisk. Fænø ligger overfor og der er en rigtig flot natur med strandenge og skov bagved.

SE KORDINATER HER