Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Båring vig

Båring Vig ved den gamle mole, samt stykket til højre ind under skoven.

Det er udpræget revlefiskeri ud over tangskove, enkelte pletter er der muslingebanker, med spredte tangskove samt ålegræsbælter.

Stykket fisker rigtig godt det meste af året. I Hornfiske sæsonen kan der fra molen fanges rigtig godt, med chance for sidegevinst i form af fuldfed havørred. Finder et revlebrud her er der sikkert også en ørred eller to.

Båring vig
Aulby Mølleå

Fiskeriet mod Vejlby fed fra dæmningen er begrænset af en helårsfredning.
Avlby Mølleå.

Fiskeriet fra dæmningen imod Båring skov er begrænset af en sæson fredning fra 16.1 til 15.3. Ørredbæk.

Båring vig
Ørredbæk
Storå

Længere ude i Båring vig ligger Storåen der tiltrækker masser af havørred i efteråret. Der er selvfølgelig helårsfredet ved udløbet.

Skelbæk ude ved Sct. Knudsborg ligeledes fredet i sæson 16.1. til den 15.3.

Sct. Knudsborg
Skelbæk

Troels Holstein Kaa har lavet en virkelig fin app. Husk GPS skal være slået til, så har du også mulighed for at se hvor du er i forhold til fredningen.
Du henter den her.

Forslag Til Fluevalg

The Brown Shrimp

Fluen er super når rejerne er ved kysten, fisk den gerne i de små badekar, blandt tangskove, ålegræsbælter, fioliner og ved revlebrud
Den er bundet på en NS156 Ahrex Traditional shrimp
UV Chenille Pearl.
Hackler Ginger Whiting Spey.
Kuglekædeøjne.
Brun tråd.


Fluebinder: Michael Møller
Ophavsmand: Michael Møller

Som hovedregel skal alle lystfiskere over 18 år have et lystfisketegn. Det gælder også til undervandsfiskeri. Er du under 18 år eller har du ret til folkepension, behøver du ikke et tegn. Husk Fisketegnet

Kørselsvejledning

Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk