Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Fiskeri Alrø

Til tider er der mange fiskere, men strækket er langt, så der er albuerum nok. Stykket starter ved molen ved Egehoved (Alrø’s sydligste spids) og forsætter mod vest til et lille muslingerev nås.

Herefter fiskes der fra revet  og mod nord. Er der høj vandstand kan det kystnære vand holde pæne fisk, som jager mellem tangbuskene, men normalt skal der vades ud til nogle grus banker, hvorfra fiskeriet kan starte.

Bunden mellem land og bankerne er sandet med spredte tangbuske og muslingepartier. Fra bankerne og ud mod sejlrenden er der grus bund, store sten og megen blæretang. Bunden fra molen til revet består af sand med spredte sten og tangbuske. Skrænterne mod sejlrenden kan nås med blink, wobler eller bombardaflåd.

Generelt er hele området mest egnet til fluefiskeri og let-spin. Da pladsen ligger helt ubeskyttet for vinden, skal det ikke blæse ret meget før fiskeriet besværliggøres væsentligt. Der kan fanges havørred hele året, og der er mange hornfisk i sæsonen. Der ses ofte sæler og marsvin ved fiskepladsen.
Naturen er utrolig skøn herude.
Vil du have fisk på tasken, så er det afsted til Alrø.

Som hovedregel skal alle lystfiskere over 18 år have et lystfisketegn. Det gælder også til undervandsfiskeri. Er du under 18 år eller har du ret til folkepension, behøver du ikke et tegn. Husk Fisketegnet

Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk