Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Helnæs Bugten

Helnæs Bugtens Pladser

Helnæs Bugten i det Sydfynske er en delvis lukket fjord.

Før i tiden kaldt Hælg hænæs, som betyder Det Hellige Næs.
Fjorden er stor, og en del af det Sydfynske Øhav. Bugten strækker sig fra Agernæs i nord og til Horneland i syd. Bugten emmer af havørreder, specielt i de kolde måneder.
Ikke mindst grundet de talrige  åer, der har deres udmunding herinde, de er produktive og medvirkende, til at der er rigtig mange fisk i bugten.
Jeg vil her tage jer på en rundvisning, der forhåbentlig medvirker til, at i bliver fristet og vil prøve kræfter med disse pladser.
I sommer månederne er det yderkysten der afgiver trækkende fisk, til den flittige fisker.

Det uundværlige stykke værktøj til fjorden, og fiskeriet i bugten.
Da der er en udvidet fredning og to helårsfredninger, samt en enkelt periodisk fredning, nogle fiskestræk bliver ramt af fredninger, man skal som ansvarlig fisker, sørge for at være orienteret om disse. Troels Holstein Kaa har lavet denne virkelig fine app. Husk GPS skal være slået til, så har du også muligheden for at se hvor du er i forhold til fredningerne.
Du henter den via Google Play
Der downloader du denne

Som hovedregel skal alle lystfiskere over 18 år have et lystfisketegn. Det gælder også til undervandsfiskeri. Er du under 18 år eller har du ret til folkepension, behøver du ikke et tegn. Husk Fisketegnet

Agernæs

Parker ved havnen, derefter en lille spadsere tur ud til skrænterne.
Man kan også fiske på vej derhen, jeg nyder nu mest strækket langs skrænterne og helt ud til dæmningen. Østlige vinde er her at foretrække.
Her består bunden af sten, sand, tangbælter og ålegræs. Rigtig fin plads det meste af året. Vi har overnattet derude, for at snuppe morgenfiskeriet om sommeren.

Brunshuse

Fisker du inde i Helnæs Bugten er det vade fiskeri, op på højre side, fisk de mørke pletter af derude. Du ender oppe ved Skarris Odde.
Bugten holder mange, og fine fisk alle årstider, om vinteren er det den mørke bløde bund inderst i bugten.
Det er vadefiskeri her i bugten.

I bugten ligger der flere perler, Tjørnehoved, Løgismose, Damsbo, Faldsled, Horne Strandvej og Kalvøre.

Kysten mod Lillebælt ligger Bo Bakker og der er ligeledes fine parkerings muligheder, der kan her vælges, at gå ind i bugten eller der kan fiskes på ydersiden, ud til åben kyst, alt efter vindretning. Der er også Helnæs fyr og Helnæs strand super hotspots der kaster fine fisk af sig året rundt.

Skarris Odde

Skarris Odde er den oplagte plads, her har du både lavt vand, men også dybt, her vil du møde trækkende havørreder specielt i vinter månederne.
Et godt valg er at parkere ved havnen og fiske strækket af derud, har tit haft held på denne tur.
Parkering ved havnen 

Elmebjerg


Der er en meget varieret bund, meget lavt vand med rigtig fine badekar.
Går man til venstre ca. 1,5 km, kommer man til et rev hvor man kan fiske på meget dybt vand på den ene side, på den anden lavt vand med ålegræs bælter der holder mange fødeemner til havørreden. Parkering: man kan holde helt nede ved vandet.

Tjørnehoved

Tjørnehoved er det hoved der ligger først på østsiden, der rager ud i Helnæsbugten.
Pladsen oser af vinter og tidlig forårs fiskeri, bunden er en blanding mellem Ibæk Strandvejs ved Vejle og Rebæks i Kolding, et mix af blød og hård bund, med enkelte pletter af tang og ålegræs, der er spredte sten ude på hovedet.
Her er det også vadefiskeriet der gør sig gældende.
Affisk de mørke pletter af tangskove.

Strandhuse Løgismose Strand

Pladsen her ligger ved Løgismosestrand Camping. Parker ved Nabben der er parkerings forholdene i orden. Fiskeriet kan du dog ikke starte ved parkeringspladsen, her løber Hårby å ud og der er en særfredning, udvidet fredningsbælte. Læs bekendtgørelsen.
Det første stykke op mod Camping pladsen er ret mudret og et super sted i efteråret samt vinter og tidlig forår. Når du nærmer dig Campingpladsen er det vade fiskeriet der gør sig gældende.
Her er bunden fastere.

 

Damsbo

Pladsen ved Damsbo i Helnæs Bugten er kendt, og flittigt besøgt, den er indeklemt af to helårs fredninger, så der skal udvises agtpågivenhed. Fiskeriet er godt fra slut september til start maj.
Der fiskes på et ganske kort stræk på ca. 1,2 km. Bunden er sand og mørke områder med spredt bevoksning, revler og fine badekar.
Der kan parkeres ved stranden fra den 1.5. til 30.9. ellers i skoven, hvor der er adgang til toilet.

Faldsled

Faldsled i Helnæs Bugten

På strækket dyrkes der vadefiskeri. Fiskeriet starter umiddelbart efter havnen, og forsætter op til revet. Man kan fiske op til helårsfredningen ved Hattebækkens udløb.
Bunden er sandbund med spredte ålegræsbælter, med lidt tang og sten ind imellem.

Horne Strandvej

Her finder du en fin plads der dyrkes i de kolde måneder, fra slut september til slut april.
Pladsen ligger i den østlige del af Helnæsbugten, så sydlige vinde foretrækkes, specielt for fluefiskeren.
Området er ret fladt, hvilket medvirker til en hurtig opvarmning i de kolde måneder.
Bunden består hovedsageligt af store tangbælter der er strøet flittigt rundt i området, sammen med lidt ålegræs, her jager havørreden flittigt.
Der fiskes enten mod Hesseløje, eller ned mod Horne Mølle Å som er en helårsfredning.
Knæk og bræk


Fredning start lige efter skoven
Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk