Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, fisketure og tidligere arrangementer.

Om Æbelø

Om Æbelø

Lækker kyststrækning
Æbelø med pladser
Her ser du kort med de 19 pladser jeg beskriver på siden.
Træer glider i havet

Om Æbelø

Øen i bunden af Kattegat der ligger lige nord for Fyn.

Øen er omkring 2 kvadrat kilometer. Syd for Æbelø ligger de 3 småøer, Ejlinge, Dræet og Æbeløholm. Æbelø blev dannet i tertiærtiden. På øen finder man også det såkaldte plastiske ler, der gør, at jordlagene nemt glider fra hinanden. Dette kan ses på Æbeløs skrænter, hvor de store bøge træer langsomt glider i havet.

Æbelø er fredet og blev det i 1998 med det formål, at lade skoven og naturen på øen udvikle sig naturligt. De store gamle egetræer, der pryder øen er et særsyn i sig selv. Disse store egetræer fredede man i sin tid for at bevare den store bille Eghjorten. Eghjorten er ikke set siden 1954.

De flere hundrede år gamle egetræer, som man absolut må se, når man kommer derover. De første kan ses når man når over på selve øen, og går lidt til venstre op i det ydre af skoven.
Hvis man færdes stille kan man være heldig, og se dåvildt og mufloner sidst nævnte er korsikanske bjergfår.

På øen er der et stort vildæbletræ, der sammen med de andre vildæbletræer på øen gav den navnet Æbelø.
På øen findes der en gård, de ældste bygninger på gården kan dateres tilbage til år 1680, næsten 350 år gammel. Øens fyr blev bygget i 1883, det er opført i Bornholmsk granit, og viser sammen med Strib fyr indsejlingen til Lillebælt.

De jernbanesveller der findes på øen, blev i sin tid brugt til at transportere sten og grus i via en tipvogn, materialerne blev brugt til at bygge den Gamle Lillebæltsbro.
Ved Østerhoved spids på nord siden er der et udsigtssted, og samme sted kan man se den geologisk berømte klint, med Æbelø lerets mørke og lyse lag.

Adgangsforhold

Skovsti på Æbelø

Adgangsforhold

Æbelø blev i 1995 købt af Aage V. Jensens Fonde, der må vades og sejles til øen, vær dog opmærksom på tidevandet og vindretningen. Æbelø er et paradis for sportsfiskeren, og natur mennesket. 

Sådan kommer man der over

Jeg vil her beskrive hvordan man nemmest, kommer til denne skønne ø. Brug P-pladsen på Lindø Hoved. Følg markeringer der er opsat i vandet og viser Ebbevejen. Der er 1½ km at vade til Æbeløholm. Følg her vejen over Æbeløholm (1 km), videre over Brådet (1½ km) til Æbelø. Vandstanden skifter meget mellem flod og ebbe, ligesom den påvirkes af vindretningen. Normalt kan man ved ebbe gå til Æbeløholm i gummistøvler. Se  DMI Tidevandsstabel. Ved højvande er det rimeligt hårdt at vade over, da vil vandet normalt gå til lidt under skridtet på en voksen mand.
Tag dig i agt for vind og vejr og tag kun derover i forhold der tillader det.

Se vejrudsigt og tidevandstabel via disse link DMI vejret for Bogense og DMI Tidevandsstabel
Normalt har jeg et par gamle kondisko med, jeg tager på når jeg er kommet over det stykke hvor der vades i vand. Skal man have meget udrustning med, vil jeg anbefale en god rygsæk, Der må på øen ikke opsættes telte, respekterer man de få regler der er, er man velkommen på øen.

Læs denne Lidt mere om Æbelø

Helle ved det store gamle egetræ
Træ på vej ned af skrænten

Fiskepladserne på øen vil jeg ikke komme ind på her, da der er godt hele vejen rundt, jeg vælger normalt min plads efter vindforholdende. Jeg fisker næsten udelukkende med fluestang.
Med sin kyststrækning der mange steder består af store stenrev, og en varieret bund. Er Æbelø en sikker chance for fisk på tasken, og fanger du ikke en fisk, er du sikker på en naturoplevelse af de store.

Kæmpe eg

Som alle andre steder i Danmark. skal man have et fisketegn hvis man er fyldt 18 år, og indtil man bliver folkepensionist.
Husk Fisketegnet

Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2021 by Fluefiskersiden.dk