Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Kend din plads på kysten

Besøg pladsen ofte

Kend din plads på kysten

Besøg din plads ofte både ved ebbe og ved flod, se efter bundforholdene ved ebbe. Mange gange ser du bedst bundforholdene ved ekstrem lavvande.
Er der store sten, der kan benyttes som standplads for havørreden.
Er der revler med en fordybning, et såkaldt revlebrud. Det sted havørreden bruger når den trækker ind, og ud ved stigende og faldende vand.
Revlebruddet ser du ved højvande, vandet er roligere her, grundet det dybere vand.

Vinter
Der bliver her hvirvlet en masse fødeemner op. Samt det varme opvarmede vand fra de lave områder på strækket trækker ud gennem revlebruddet, specielt godt i vinter og de tidlige forårs måneder. Så finder du et revle gennembrud så fisk der.

Sommer
Om sommeren er det, det kølige vand der kommer ind ved stigende vand, er der fralandsvind gør det ikke noget, så bliver det varme overflade vand skubbet ud, og det meget mere køligere vand kommer ind ved bunden.

Badekaret
Er der dybt vand blæretang, ålegræs, muslinger og sten, er det gode tegn for en sikker plads til havørreden. 
En ting er sikkert vinden, og vandstanden, har stor betydning for dit fiskeri.
Brug eventuel Google Maps en glimrende løsning til at finde nye fiskepladser. Ellers DMI vandstand og vind

Vandskift

Fisk pladsen af imellem, og i vandskiftene, både fra ebbe til flod, og flod til ebbe, begge tidspunkter kan være udslagsgivende for succes på kysten.
Nogle pladser fisker bedst ved høj vandstand, andre ved lav vandstand.
Du vil finde ud af hvad der er udslagsgivende for succes på pladsen, ved at bruge disse redskaber.

Møder du fiskere der er kendte på pladserne, spørg efter hvornår forholdene er gunstige, mange gange møder man folk, der er villige til at fortælle om mulighederne på den aktuelle plads. Derved sparer du masser af timer på pladsen.

Byttedyr

 Undersøg livet i det kystnære vand, hvilke fødeemner er tilgængelige for havørreden, er der Hundestejler, Tobis eller Mysis. Vælg din imitation med henblik på efterligning, eller provokation. Hvis Havørreden er selektiv og kun går efter eventuel Tobis, prøv da at binde en Mysis imitation på, og se hvad der sker, mange gange viser det sig at Havørreden gør udfald mod fluen, da den bliver mest synlig i mængden af føde.

Hele året

Fisk pladserne af alle årets måneder, og før en form for fangstjournal, med info om strømforhold, vandstand, temperatur, vindretning og strømretning, hvilken imitation blev brugt, var det i den gyldne time, eller i morgengryet fisken bed på. Se efter hvilket indhold af fødeemner der er i mavesækken. Tag så mange oplysninger som muligt, og noter det ned på skrift, enten elektronisk eller i en bog. Det vil komme dig til gavn de efterfølgende år.

Vejrudsigten

Hold øje med vejrliget. Temperatur svingninger, pludselig stigende temperatur giver mange gange succes i fiskeriet. Vindretning der ændrer sig fra fralands vind til pålandsvind, giver også fine betingelser, grundet fødeemnerne der kommer op i vandet. Om vinteren fisk det lave vand hvis solen er på, specielt de små badekar langs kysten, er ofte gode spisekamre for havørreden. Alle former for vejrskift er godt for fiskeriet.
Har der været stærk pålandsvind, opsøg pladsen kort tid efter vinden har lagt sig, vandet er da farvet ”havørredvand” tilpas grumset, så Havørreden ikke er så sky. Er der krystal klart vand, fisk da med de små størrelser, af dine imitationer, fiskene skal nok være der.

Strømskift kan også være udslagsgivende for succes på en bestemt plads, her kan nævnes Hagenør og Sønderskov. Sønderskov fisker bedst når strømmen er nordgående, ved Hagenør skal den helst rende den anden vej. Det samme gælder ved Vejle fjord, strøm skal der til for at fiskene er til stede. Mange gange viser fiskene sig nogle timer efter vandet topper, samt i selve vandskiftet, og nogle timer efter.

Prøv at tage af sted til din kyststrækning, inden du tager afsted, tjekker du lige på op på Vandstand i dit område , og ser hvornår der indtræder et vandskifte, det skal passe med skumring, nat eller morgengry.
Falder disse ting sammen, strømskifte, skumring, nat eller morgengry, ebbe eller flod, så har du alle odds på hånden for at få kontakt til en Havørred.
Til slut skal lige nævnes at Havørreden er en uberegnelig fisk, når alle odds er imod dig, kan det vise sig det bliver din bedste tur. Er du aktiv ved kysten, vil det helt sikkert belønne sig i form af sølvtøj, måske af den tunge slags, en ting er sikker Havørreden kommer ikke af sig selv, en hvis slid ved kysten skal der til.

Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk