Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Sejet Nørremark

Sejet Nørremark ligger i forlængelse af pladsen ved Boller Nederskov på sydsiden af Horsens Fjord. Der er meget lavvandet langt ud, hvorfor waders er påkrævet. Trods en lav vandstand, bør det kystnære vand affiskes før der vades ud, da selv meget store ørreder jager herinde.

Bunden består af sand, grus og småsten. Store sten ligger spredt langs hele kysten. Dertil kommer spredte partier med blæretang. Der er ingen ålegræs eller fioliner, så det er muligt at affiske området selv ved lav vandstand.

 Som hovedregel skal alle lystfiskere over 18 år have et lystfisketegn. Det gælder også til undervandsfiskeri. Er du under 18 år eller har du ret til folkepension, behøver du ikke et tegn. Husk Fisketegnet

Bemærk, at der er fredningszone: Sejet Bæk Fredningsperiode: 16. september – 15. januar Der må i denne periode kun fiskes fra P-pladsen og til højre (mod Flintehage). Der er ingen fredningszone ved den lille bæk ved P-pladsen. Husk også at fiske mod land – fiskene er lige så ofte bag én som foran én (især morgen og aften).
Pladsen fisker særdeles godt efterår og vinter. Suverænt godt vand til flue og let-spin.
SE FREDNINGSBÆLTE HER

Troels Holstein Kaa har lavet en virkelig fin app. Husk GPS skal være slået til, så har du også mulighed for at se hvor du er i forhold til fredningen.
Du henter den via Google Play
Der downloader du denne

Parkering

Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk