Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Drejø

Drejø

Drejø havørred øen midt i verden i det Sydfynske øhav.

Indbyder til fluefiskeri og jagt efter havørreden, der er godt hele vejen rundt på øen, med 16 km fed kyststrækning med tangskove, ålegræsbælter, stenrev og badekar med revlebrud, er det ensbetydende med virkelige gode odds.
Der sejles fra Svendborg med M/F Højestene
Overnatning i telt er muligt på den primitive plads, der betales 30 kr. pr. person pr. nat SE LINK

Som hovedregel skal alle lystfiskere over 18 år have et lystfisketegn. Det gælder også til undervandsfiskeri. Er du under 18 år eller har du ret til folkepension, behøver du ikke et tegn. Husk Fisketegnet

Du har mulighed for et forenings medlemskab. HER
Direkte medlemskab. HER
Eller støtte forbundet for et bedre fiskeri, og vandmiljø.  HER

Klinten ved Næbbesodde

Jeg vil starte med at beskrive den absolut bedste plads og smukkeste på øen.
Drejø klint  17 meter høj, oppe ved Næbbesodde, er indbegrebet af en perfekt havørredplads, med de flotteste skrænter, en fantastisk leopardbund, store sten, badekar der ligger tæt på kystlinjen, helt op til odden, hvor en fin strøm fører fødeemner hen over revet. Dette gør pladsen til en havørred magnet af de helt store. 

Drejø
Tak til Ole Gunni Blom Petersen

Kirken ved Søndersø

Den næstbedste plads, Drejø ved kirken typisk revle gennembrud

Ved Kirken
Neden for kirken er der et fint stræk der absolut bør fiskes, med badekar, fioliner, tangskove og store sten er der her de bedste betingelser for havørredens byttedyr, et åbent spisekammer af byttedyr der jages imellem bevoksning og sten.

Typisk revle gennembrud
Kysten ved kirken set fra vandsiden

Knappen

I øens nordvestlige hjørne ligger fiskepladsen Knappen, den nordligste plads på øen, inden du fisker Knappen kan du være heldig at finde fisk på østsiden af Høllehoved, her er der fint i en vestenhyler.

Drejø
Marts måned er de blanke

Mejlhoved Odde

Engene ved Mejlhoved er et henstillings område hvor der skiltes med at området er yngleområde for strandfugle, der henstilles til at adgang er uønsket i perioden 1.3. til den 15.7. 
Hele efteråret og vintermånederne er pladsen et besøg værd.
Mellem Næbbesodde og Mejlhoved er der også et rigtigt fint fiskeri.
Jeg kunne beskrive flere pladser, men vil nøjes med at nævne dem, Drejsodde ved Drejet og lige på den anden side af odden sydsiden, i skovens vig.
Næste plads er Langesodde med gammel havn mod øst.
Ved Gammel havn er der mulighed for overnatning for gæster hvis man er i kajak eller sejlende.

Drejø
Gammel havn
Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk