Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Kystens 12 måneder

Kystens 12 måneder

Januar

En lang kold måned, efter julens overflod af mad, og nytårets kommen er det atter tid for at tilbringe nogle timer på fiskeriet. Allerhelst ved kysten. Vandtemperaturen er ca. 1 grad eller under. Er der isfrit skulle der være chance for fisk, det er flere år siden der har været problemer med is i bæltet, og kun i inderfjordene kan der komme låg på.

Der drages til kysten med håbet om at fange en overspringer eller en lille trind grønlænder. Der har sprunget sin gyde sæson, over eller endnu ikke har været i yngledragten. Grønlændere er fisk mellem 40 og 50 cm. Overspringeren er den store fisk, der bliver et eller to år i havet. Havørred under 40 cm. er undermålere og genudsættes forsigtigt. Catch and release. Et godt valg for fiskeri i de kolde måneder, er at opsøge de lavvandede områder, med en god mørk mudderbund. Gerne med en lav salinitet, de lavvandede områder bliver opvarmet hurtigst. Den mudrede bund holder på varmen, fødedyrene kommer frem.

Fredningen går ved de små udløb den 16. januar, nogle steder først den 16. marts. Denne app vil du ikke undvære Fangstrapporten.
Er der for koldt til fiskeriet, findes fluestikket frem. Der bindes fluer til de kommende måneder ved vandet. Samtidig sidder man og drømmer om at kaste sin flue til en set Havørred, den vender med fluen dybt forankret i kæften. Skulle der blive tid ville mit grej valg til denne måned. Være fluestangen med The Pink Cormorant bundet på forfanget.

 

Februar

Måneden er kort, heldigvis for det, da det er denne måned der måske kan falde sne. Og et islag kan ligge sig på inderfjordene. Fiskemæssigt nok den ringeste måned blandt årets måneder.

Havørreden har nedsat aktivitet og ædelyst. Der kan være ganske korte perioder, hvor den går til fluen. Da gælder det om at have flue i vandet.
Vandtemperaturen ligger omkring et par grader.

I de åer der har åbnet for fiskeriet, er der mulighed for at træffe grønlændere eller overspringere. Der slår et smut op i åen, hvis havet bliver for salt. Kommer du til kysten, er der isfrit, så er der chance for blanke grønlændere. eller overspringere.
Samme flue som januar måned, men også Nullermanden ville være et godt valg.

 

Marts

Dagene bliver længere, temperaturen stiger både i luft og vand. De første dage med forår i luften kan mærkes.
Vandtemperaturen stadig et par grader. Havørreden er blevet mere sulten og grådig, efter at have været oppe at lege i åerne.

Desværre fanges der rigtig mange magre fisk (nedgængere). Fisk der har været i åen for at gyde, og ikke har fået sul på kroppen. Disse er som regel uden mad værdi og fight, så selv om havørreden er fin blank. Behøver du ikke tage den, sæt den hellere forsigtig tilbage i sit rette element. Catch and release Og føl glæden, ved at have skænket ørreden endnu en sæson.

Måske du er heldig at fange fisken om et par måneder, eller en stille nat på revet. Der ses frem til de næste tre måneder, hvor fjordene og de åbne kyster, når en temperatur, der er optimal for Havørreden. Havørredens trivselstemperatur ligge på ca. 7 til 15 grader.
Et par råd angående fiskeriet i forårsmånederne, opsøg fiskene det vil sige skift plads, eller lav nogle lange træk på en egnet kystplads. Hold øje med vejrskift, specielt hvis der kommer en mildning i vejret, efter lang tids frost.
Denne måneds forslag til agn, ville stadig være de samme. Er der meget mildt er der store chancer for Børsteormene sværmer, så er også mulighed for at montere en børsteorms imitation.

April

April er en af top månederne. Vandtemperaturen kan nå Havørredens trivsels temperatur, som ligger fra 8 grader til ca. 12 grader. Stofskiftet er højt, og den blanke jæger jagter byttedyrene med stor hast. Vandtemperaturen ligger mellem 5 og 8 grader.

Det er nu konkurrencerne starter, måske for tidligt efter min mening, da der stadig er mange Havørreder, der endnu ikke har fået sul på kroppen. Skal det være april disse konkurrencer skal afholdes, hvorfor så ikke flytte dem til sidste weekend i måneden, og lade disse konkurrencerne springe ud sammen med bøgen ved Munkebjerg.

Dagene er nu så lange at vi kan nå ud efter arbejde, for at få et par timers afstresning ved vandet. Kan du ikke nå ud inden solnedgang, er der også mulighed for at fange Havørreden helt indtil midnat, eller kort derefter. Har mange gange lagt mit fiskeri i april til aften/natfiskeriet, endda med stor gevinst. Fluevalget denne måned vil være en række af de fluer jeg binder, Vaskebjørnen, The Brown Shrimp, The Pink Cormorant og andre.

Maj

Bøgen er sprunget ud, varmen lurer. Georginer og Dahlia skal sættes, og havemøblerne ud, gerne inden fiskeriet startes. Vandtemperaturen ligger mellem 8 og 10 grader. I starten af maj måned kan du træffe Hornfisken ved kysten.

Endnu engang skal det lige nævnes, Hornfisken jager ikke Havørreden væk fra kysten, Havørreden har måske bare sværere ved at komme til hugget, for alle de langnæbbede fightere, der er på gydning langs med vore kyster. Har selv flere gange fået både Havørred og Hornfisk på tasken.

Prøv at fiske med fluen til disse, vore farvandes Bonefish. Brug en lille imitation af Mysiderne eller Tangloppen. Ellers er der Kutling, Sild eller Brisling, i stort antal ved kysten. Spisekammeret er fyldt med fødeemner.

Juni

Tiden hvor alt er sprunget ud i den vildeste flor, måneden er rig på fisk. Vandtemperaturen ligger mellem 10 og 15 grader. Hornfisken er færdig med at yngle, og er stadig vild med dine fluer, ynglen svømmer rundt og kan efterlignes af en imitation.

Hundestejleyngel træffes i store stimer langs kysten. Læg dit fiskeri i de lyse nætter ved et rev, hvor vandet har den rigtige temperatur, er der en god strøm er det ikke at foragte. Garantien for en Havørred er næsten 100%.

Foto: ©-Biopix-N-Sloth

 Er vi heldige at få en hedebølge, koncentrer da specielt dit fiskeri i yderkanten af fjordene, eller i bæltet hvor strømmen er stærk og vandudskiftningen stor.
Rejefluer er det rette valg til flueimitation.

Juli

Måneden hvor de fleste afholder deres ferie, og tilbringer mange nætter ved kysten. Vandtemperaturen er høj mellem 15 og 20 grader. Ligesom juni specielt henlagt til natfiskeriet, familien sover, du fisker ved pynter med iltrigt vand, der bringes under land af en god strøm, eller i bæltet med en god vand udskiftning.

Det kan blive så varmt, at der bliver mangel på ilt nogle steder i fjordene, mange gange er disse iltsvind dog på dybere vand, hvilket nogle gange kan ses på, at fladfisk trækker ind på det lave vand, hvor der er mere iltrigt.

Stadig masser af Hornfiskeyngel der trækker rundt i store stimer, Tobiserne flokkes over sandbunden, Hesterejerne eller Sandhestene vandrer på dybere vand, hvis det er for varmt, for at føre slægten videre.En imitation af enten Sandhest, Reje imitation, Mysis imitation, Tobis eller Hornfisk er at foretrække, for at få fleks på klingen i de tidlige morgentimer.
Sen aften eller nat vil en Mudler flue, eller mørk fyldig flue gøre sig gældende op mod den lyse himmel.

August

Skolernes ferie er ved at være forbi, temperaturen stiger, ofte til fare for bundvending og iltsvind.
Vandtemperaturen ligger mellem 18 og over 20 grader. Langs kysterne findes der enorme stimer af Mysis, lad ikke dette gå din næse forbi, bind en Mysis imitation, bind den på dit forfang, og affisk badekarrene langs kysten.

 Chancen for at få Havørreden i tale er stor på disse små imitationer. Der er chance for Havørred hele formiddagen, specielt på Nordfyn ved Egebjerggård, der hedder det sig at stedet fisker særdeles godt, i den dejlige solopgang, og et godt stykke op af formiddagen.

Aften fiskeriet er også et givtig tidspunkt. Efter midnat er det tid for en lille lur, eller en hyggelig sludder over et par pølser, eller en friskfanget Havørred, inden morgengryet. Hesterejen eller Sandhesten optræder også i stor stil, ligesom Tangloppen der stadig er et attraktivt byttedyr for Havørreden.

September

En rig måned på både fisk, fødeemner og børn, har tre børn der alle er født i september måned, samt et barn fra maj måned. Disse kan der dog ikke laves imitationer af, måske godt det samme.

Vandtemperaturen er ca. 15 grader.
De fleste byttedyr træffes på kysten denne måned, Havørreden begynder nu at kunne træffes hele dagen, efterhånden som måneden skrider frem, og temperaturen i vandet falder. Er der meget varmt er fiskeriet stadig henlagt, til enten morgengryet eller solnedgangen, ja selv natten vil kunne kaste havørreder af sig, hold et vågent øje med bevægelser i vandoverfladen, selv små antydninger af liv, kan betyde stor ørred, har oplevet dette hvert år ved eksempelvis Egebjerggård, og Gamborg fjord, så hold øje med den mindste bevægelse i vandoverfladen, det kan være stor grov ørred, der jager blandt alle fødeemnerne.

Fredningsbælter ved de små udløb træder i kraft fra den 16. september til den 15. januar, nogle steder er fredningen forlænget med 2 måneder.
Denne app kan hjælpe dig på kysten Fangstjournalen Hornfisken er på retur, måske du er heldig at fange en af de langnæbbede fightere, der er utroligt veltrimmede, efter at have været på jagt efter føde de sidste måneder.

Oktober

Efteråret er ankommet, havemøbler, Georginer og græsset er gjort vinterklar, jagten er gået ind på efterårets Havørred. Oktober er en af top månederne, vandtemperaturen ligger på ca. 10 til 12 grader hvilket er godt for Havørreden, der nu er aktiv hele dagen, i sin søgen efter fødeemner.

Mange steder på kysten samler der sig flokke af fisk, og nogle steder står der fisk et bestemt sted, en standfisk der er ved at skifte sin jagtdress ud med yngledresset en gylden farve, de viser sig ofte ved et spring eller i et udfald mod andre fisk i området, disse fisk er svære at overliste.

Men det kan lade sig gøre med en lille imitation, af eksempelvis Mysis eller Reje. De fleste aktuelle byttedyr har forladt kystområderne. Havørredens Byttedyr

November

De fleste gydemodne fisk er enten oppe i åen, eller på vej derop, på kysten jager kun den sølvblanke grønlænder og overspringeren.
Vandtemperaturen er omkring de 8 grader.

Den 16. november til den 15 januar begge dage inklusiv er fisk i gydedragt fredet. En farvet Havørred er gylden med faste skæl, grønlænderen har løse skæl, kan du ikke se om Havørreden er farvet, vil du ved at stryge fisken på siden kunne se om skællene falder af.

Foto: Bo Skelmose

Gør de det ikke genudsæt fisken forsigtigt. Fluefiskeriet er stadig på toppen, Tangloppe, Kutling og Mysis imitation er også for denne måned de foretrukne imitationer.

December

Vandtemperaturen er ca. 5 grader der er fortsat masser af grønlændere, chancen er der for at løbe ind i en stor overspringer langs med kysten.

Hvem ville ikke blive lykkelig for en julegave bestående af en fight med en Havørred på over 3 kilo, der spænder ens fluestang og farer af sted som en torpedo, for derefter at springe ud af vandet og vise sin bredside.

Kystens 12 måneder
Fanget den 30.12.

Det er disse ting der gør kystfiskeriet til en oplevelse, forventningen om en fight på stangen, og ikke at forglemme kontakten med naturen. Se Isfuglen flyve lavt over vandoverfladen, med en hundestejle i næbbet, se Skarven fange sine fisk og  sidde og tørre sine vinger efter fisketuren. 

 

Kilde

Designet af Morten Møller - Suit IT ApS | Copyright © All right reserved 2002 - 2024 by Fluefiskersiden.dk
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

Hvilke Informationer indsamler vi?

Vi indsamler information når du registrerer dig, eller laver en ordre på siden. Når du opretter en ordre, eller registrerer dig på siden, vil du blive spurgt efter dit navn, e-mail og post adresse.

Hvad bruger dine informationer til?

Den information vi indsamler om dig, bliver brugt på følgende måder: Til at personliggøre din oplevelse på siden. Til at forbedre siden. Til at forbedre kundeservice. Til at behandle transaktioner. Dine oplysninger, uanset om de er offentlige eller private, vil ikke blive solgt, udvekslet, overført eller givet til nogen anden virksomhed overhovedet uden dit samtykke, bortset fra det udtrykkelige formål at levere det købte produkt, eller den ønskede tjeneste. Den e-mail adresse, du angiver til ordrebehandling, vil kun blive brugt til opdateringer af din ordre.

Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Vi implementerer en række sikkerhedsforanstaltninger for at opretholde sikkerheden af ​​dine personlige oplysninger, når du afgiver en ordre eller indtaster, indsender eller får adgang til dine personlige oplysninger. Vi tilbyder brug af en sikker server. Alle leverede følsomme/kreditoplysninger transmitteres via Secure Socket Layer (SSL)-teknologi og krypteres derefter i vores betalingsgateway-udbyderes database for kun at være tilgængelige for dem, der er autoriserede med særlige adgangsrettigheder til sådanne systemer, og er forpligtet til at holde oplysningerne fortrolige. Efter en transaktion vil dine private oplysninger (kreditkort, cpr-numre, økonomi osv.) ikke opbevares i mere end 60 dage

Bruger vi Cookies?

Ja (cookies er små filer, som et websted eller dets tjenesteudbyder overfører til din computers harddisk via din webbrowser (hvis du tillader det), som gør det muligt for webstederne eller tjenesteudbydernes systemer at genkende din browser og fange og huske visse oplysninger Vi bruger cookies til at hjælpe os med at huske og behandle varerne i din indkøbskurv, forstå og gemme dine præferencer til fremtidige besøg, holde styr på annoncer og kompilere samlede data om websteds trafik og websteds interaktion, så vi kan tilbyde bedre websteds oplevelser og værktøjer i fremtiden. Vi kan indgå kontrakter med tredjeparts tjenesteudbydere for at hjælpe os med at forstå vores besøgende bedre. Disse tjenesteudbydere har ikke tilladelse til at bruge de oplysninger, der er indsamlet på vores vegne, undtagen for at hjælpe os med at udføre og forbedre vores forretning. Hvis du foretrækker det, kan du vælge at få din computer til at advare dig, hver gang der sendes en cookie, eller du kan vælge at slå alle cookies fra via dine browserindstillinger. Som de fleste websteder, hvis du slår dine cookies fra, vil nogle af vores tjenester muligvis ikke fungere korrekt. Du kan dog stadig afgive bestillinger ved at kontakte kundeservice.

Google Analytics.

Vi bruger Google Analytics på vores websteder til anonym rapportering af webstedsbrug og til annoncering på webstedet. Hvis du ønsker at fravælge Google Analytics overvågning af din adfærd på vores websteder, skal du bruge dette link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Videregiver vi oplysninger til eksterne parter?

Vi hverken sælger, handler eller på anden måde overfører dine personligt identificerbare oplysninger til eksterne parter. Dette inkluderer ikke betroede tredjeparter, som hjælper os med at drive vores hjemmeside, drive vores forretning eller servicere dig, så længe disse parter er enige om at holde disse oplysninger fortrolige. Vi kan også frigive dine oplysninger, når vi mener, at frigivelse er passende for at overholde loven, håndhæve vores websteds politikker eller beskytte vores eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Ikke-personligt identificerbare besøgs oplysninger kan dog gives til andre parter til markedsføring, annoncering eller anden brug.

Registrering.

De mindste oplysninger, vi skal bruge for at registrere dig, er dit navn, e-mail adresse og en adgangskode. Vi vil stille dig flere spørgsmål til forskellige tjenester, herunder salgsfremmende foranstaltninger. Medmindre vi siger andet, skal du besvare alle tilmeldings spørgsmål.

Vi kan også stille nogle andre, frivillige spørgsmål under tilmelding til visse tjenester (for eksempel professionelle netværk), så vi kan få en klarere forståelse af, hvem du er. Dette giver os også mulighed for at tilpasse tjenester til dig. For at hjælpe os med vores markedsføring kan vi, udover de data, som du giver os, hvis du registrerer dig, også indhente data fra betroede tredjeparter for at hjælpe os med at forstå, hvad du kunne være interesseret i. Disse "profilerings"-oplysninger er produceret fra en forskellige kilder, herunder offentligt tilgængelige data (såsom valglisten) eller fra kilder såsom undersøgelser og meningsmålinger, hvor du har givet din tilladelse til, at dine data må deles. Du kan vælge ikke at få sådanne data delt med Fluefiskersiden fra disse kilder ved at logge ind på din konto og ændre indstillingerne i privatlivs sektionen. Efter du har tilmeldt dig, og med din tilladelse, kan vi sende dig e-mails, som vi tror kan interessere dig. Nyhedsbreve kan være personlige baseret på det, du har læst på Fluefiskersiden.dk. Du kan til enhver tid beslutte ikke at modtage disse e-mails og vil være i stand til at 'afmelde' dig.

Log ind ved hjælp af sociale netværksoplysninger.

Hvis du logger ind på vores websteder ved hjælp af et Facebook-login, giver du Facebook tilladelse til at dele dine brugeroplysninger med os. Dette vil inkludere dit navn, e-mailadresse, fødselsdato og placering, som derefter vil blive brugt til at danne en identitet. Du kan også bruge dit billede fra Facebook som en del af din profil. Dette vil også give os og Facebook mulighed for at dele dit netværk, bruger-id og enhver anden information, du vælger at dele i henhold til dine Facebook-kontoindstillinger. Hvis du fjerner Fluefiskersiden fra dine Facebook-indstillinger, har vi ikke længere adgang til disse oplysninger.

Hvis du logger ind på vores websteder ved hjælp af et Google-login, giver du Google tilladelse til at dele dine brugeroplysninger med os. Dette vil inkludere dit navn, e-mailadresse, fødselsdato, køn og placering, som vi derefter vil bruge til at danne en identitet. Du kan bruge dit billede fra Google som en del af din profil. Dette giver os også mulighed for at dele dine netværk, bruger-id og enhver anden information, du vælger at dele i henhold til dine Google-kontoindstillinger. Hvis du fjerner Fluefiskersiden fra dine Google-indstillinger, har vi ikke længere adgang til disse oplysninger. Hvis du logger ind på vores websteder ved hjælp af et twitter-login, modtager vi din avatar (det lille billede, der vises ved siden af ​​dine tweets) og twitter-brugernavn.

Overholdelse af Children's Online Privacy Protection Act.

Vi er i overensstemmelse med kravene i COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), vi indsamler ingen oplysninger fra nogen under 13 år. Vores hjemmeside, produkter og tjenester er alle rettet til personer, der er mindst 13 år eller ældre.

Opdatering af dine personlige oplysninger.

Vi tilbyder en 'Mine detaljer'-side (også kendt som Dashboard), hvor du til enhver tid kan opdatere dine personlige oplysninger og ændre dine markedsførings præferencer. Du kan komme til denne side fra de fleste sider på siden - klik blot på linket 'Mine detaljer' øverst på skærmen, når du er logget ind.

Kun online privatlivspolitik.

Denne online privatlivspolitik gælder kun for information indsamlet via vores hjemmeside og ikke for information indsamlet offline.

Dit samtykke.

Ved at bruge vores side giver du dit samtykke til vores privatlivspolitik.

Ændringer i vores privatlivspolitik.

Hvis vi beslutter at ændre vores privatlivspolitik, vil vi offentliggøre disse ændringer på denne side.


Save settings
Cookies settings