Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Blåstak

Labrus bimaculatus

Udbredelse
Blåstak er almindeligt udbredt i Danmark i Nordsøen, Kattegat og i den vestlige Østersø. Fisken lever i kystnære område med stenrev, klipper og alger eller på sandbund med ålegræs. Den foretrækker områder, hvor vandet er 2-200 meter dybt.

Findes i Middelhavet og i det østlige Atlanterhav fra De Kanariske Øer til det mellemste Norge. Findes i Danmark i det østlige Skagerrak/Kattegat samt Øresund.

Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk