Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Havørred

Havørred

Havørred
Det latinsk navn er Salmo Trutta

Havørreden lever nær kysten i Europa, østpå til Ural bjergene og mod vest til Nordamerika, Chile og Argentina. Havørreden adskiller sig fra laksen ved at have en mere kompakt krop og er tykkere ved haleroden.
Havørreden bliver sjældent mere end 100 cm lang og 15 kg tung. Den vokser meget langsomt, mens den lever i ferskvand, først når den kommer ud i saltvand vokser den meget hurtig.
Havørredens kød er meget velsmagende og svært at skelne fra laksens. Når havørreden er et par år gammel, forlader den ferskvandet og vandrer ud i havet.
Havørreden gyder normalt flere gange i sit liv i modsætning til laksen. Gyde perioden er fra oktober til januar. Når Havørreden skal gyde bliver den farvet (den kommer i yngledragt) og så er den klar til parring. Havørreden drager mod den å den blev klækket i, for at viderebringe arten. Den lægger op til 10.000 æg. Hvor efter den vender tilbage til havet for at æde sig stor og komme i en kondition så lystfiskeren kan få en god fight.
I ferskvand består havørredens føde af smådyr og insekter. 1. til 3 år efter klækningen i ferskvand forlader havørred ynglen vandløbet og vandrer nedstrøms og ud i havet for at udnytte de større fødemængder, der findes her. Her lever den af rejer, børsteorm, hundestejler, brisling, sild, tobiser og andre småfisk
Mindstemål:
Havørredens mindstemål er 40 cm. 45 cm. i Odense fjord.
Fredning i ferskvand: 16.11 – 15.01
Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk