Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Hornfisk

Hornfisken
Hos unge hornfisk udvikles underkæben hurtigst. Skelettet hos hornfisk er grønt på på grund af dets indhold af jernsulfat (vivianit). Stoffet er ufarligt.

Hornfisken kan blive op til ca. 120 centimeter og og veje op til 2 kilo.
Udbredelse
Findes i Middelhavet, i det østlige Atlanterhav fra Vest-Afrika til Nord-Norge og Island. Desuden i det meste af Østersøen.

Pelagisk stimefisk, som foretager lange vandringer. De hornfisk, som i april-maj måned kommer ind i indre danske farvande for at gyde, har overvintret på dybere vand vest for De Britiske Øer. Gydningen sker på få meters dybde. Æggene, som måler ca. 3 mm, er forsynet med mange hæftetråde. En hun kan gyde op til ca. 40.000 æg pr. gydning. Æggene klækker efter ca. 4 uger, og de nyudklækkede larver er uden næb. Næbbet udvikles den første sommer/efterår, hvor de små hornfisk opholder sig kystnært. Hen på efteråret er de små hornfisk 20-25 cm, og søger da dybere vand for at overvintre.
Føden
Består af småfisk og krebsdyr.
Hornfisken er en eftertragtet sportsfisk der fighter suverænt på en fluestang, en anden god metode at fange den på er ved at montere et bobleflåd og sætte en krog på med et lille stykke sild. Kanon spisefisk!! stegt på panden er det som ål.
Et af Havørredens fødeemner.

 
 
Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk