Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Karusse

Karusse (Carassius carassius)

Karpe-familien

Kendetegn:Karussen er en flot brun-grønlig højrygget fisk. Den går ofte under betegnelsen "den lille prop", idet den ikke bliver særlig lang. Der findes flere forskellig former for karusser. Den almindeligste er nok den lille damkarusse. Karussen stammer oprindeligt fra sølvkarussen (Carassius auratus). Sølvkarussen er forholdsvis almindelig i DK og kan kendes fra karussen på at den har 27-31skæl langs sidelinien, hvor karussen har 31-34. Fisken har rimelig store skæl af sin størrelse og har ofte en tydelig linie fra hovedet ned til halefinnen.

Forplantning: Hunnen gyder i starten af sommermånederne og lægger op til 150.000 æg. Ungerne vokser stille og roligt og bliver kønsmodne efter en 4-5 år.

Levevilkår: Karussen er en af de mest hårdføre fisk. Selv i de mest mudrede og beskidte vande kan den overleve. Den findes i utrolig mange små vandhuller og andedamme. Karussen er en stimefisk, der nyder at befinde sig i områder i nærheden af siv og grøde. Den kan blive over 2 kg. men en fisk på over 1 kg er en fin fisk. I større søer, moser, tørvegrave og mergelgrave ser man ofte karussen springe i vandet. Det skyldes at der er en stor bestand af arten. Ofte kan karussen være svær at fange, idet den bidder meget forsigtigt. Den lever nær bunden og lever af planterester, larver, krebsdyr og andre småting. Fisken kan også fanges om vinteren. Nogle vil endda sige, at der er bedre at fiske efter denne flotte og fightende fisk i slutningen af efteråret og frem til foråret frem for i de varme sommermåneder.

 
 
Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk