Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Makrel

Scomber scombrus – Familie: Scombridae

Makrellen må fanges hele året, men der er skrappe kvoteordninger for de enkelte fiskerinationer.

Ryggens grundfarve er græsgrøn, flammet med blåt og overtegnet med mange bølgende tværbånd. Bugen er hvid, hale-roden spids og halefinnen dybt indskåret. Bag bageste rygfinne og gatfinnen sidder fem småfinner. Forreste rygfinne har pigstråler. Ved gatfinnen sidder en spids pig. Makrellen mangler svømmeblæren og kan derfor stige og dykke uden besvær. Makrellen skal renses straks efter fangsten, da kødet ellers bliver harsk. Det brunlige kød er velsmagende – både fersk og røget med forskellige krydderier. Hovedparten af fangsten bruges til konserves.

Fra begyndelsen af dette århundrede fortælles det: "Makrelstimen viste sig i vandskorpen, og vi kastede dørger efter båden, der gik for fulde sejl. Som agn brugte vi røde klæder og stykker fra makrellens læbe. Makrellen er en glubsk fisk og bed gerne rask. Vi fangede tre tusinde makreller på en time." Makrellen er en hurtigsvømmer – hydrodynamisk i formen og med smukke farver.

Bundgarnsmakrel er noget helt andet og en delikatesse for kendere. Denne makrel benyttes ikke til dåser med tomat. Først og fremmest på grund af fangstmetoden, der giver en enestående kvalitet og den højest friskhed. Bundgarnsmakrellen fanges i garn fæstnet på pæle. Fisken ledes ud langs lange net, der står vinkelret på kysten. Yderst ledes de gennem en tunnel af net ind i en ruse, der er konstrueret, så fisken ikke kan svømme ud igen. Makrellen fanges kun på denne vis i sommerperioden, når den jager sild der lever tæt på land.

Levevis

Ynglen lever af plankton. Den voksne makrel æder krebsdyr, yngel af brisling, sild og torskefisk.

Der blev i år 2000 fanget mere end 30.000 tons makrel til konsum og kun en forsvindende lille mængde heraf var bundgarnsmakrel. Friskhed kombineret med den rette tilberedning gør bundgarnsmakrellen til en overrumplende positiv smagsoplevelse. De små ben, der er i makrelfilet forsvinder ved stegning.

Kønsmodningen indtræder i 3 til 4 års alderen, hvor makrellen fra maj til juli gyder op mod en halv million æg. Æggene flyder rundt i overfladen, indtil de klækkes i løbet af en uges tid. Makrellen er hurtigvoksende og kan blive op til 20 år gammel.

Engelsk: Mackerel

Tysk: Makrele

Fransk: Maquereau

 
 
Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk