Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Multe

Multen en stimefisk fra Middelhavet, for år tilbage kun en sommergæst ved vore kyster. I dag mere udbredt i vore farvande, med enkelte overvintrende og gydende individer, blandt andet den tyklæbede og tyndlæbede multe. Man ved multen gyder i marts og april måned i den sydlige del af den Engelske kanal, hvorefter den vandrer mod de danske farvande, her optræder den i store stimer, i stille vejr kan de ofte ses komme græssende med ryg og halefinner brydende vandspejlet. Angående fødeemner kan man helt sikkert sige at de tager plankton til sig samt forskellige bundplanter, sidst på sommeren tager de også mindre krebsdyr og orm til sig. (Før i tiden mente man multen var vegetar ). Det er på dette tidspunkt der er størst chance for fangst af en multe på fluestangen, en imitation af en tangloppe eller en grøn algeflue bundet af marabu er yderst effektivt. Fiskeriet efter multer kræver en udrustning bestående af en enhånds fluestang, et godt fluehjul der kan rumme ca.100 meter bagline, fluer i forskellige størrelser bundet på gode Partridge kroge, Forfang fra 0,22. Men der er intet der med bestemthed kan siges om fangst metoder, jeg har læst at der både fanges multer på blink, store streamer kroge bundet på 0,33 mm. forfang, alt ser ud til at være muligt.

Ved fiskeri efter multen er det virkeligt godt at bruge et par polarid solbriller, man spotter bedre fisken og kan se om der er interesse for fluen.

Hvis du er heldig og observerer en stime med multer fisk så efter de multer der går i yderkanten af stimen det er de multer der er mest hugvillige.

Jeg har under en sommerferie på nordsjælland ved Rørvig haft den fornøjelse at have kontakt med en multe i et split sekund, 10 sek. og den havde trukket flueline samt en god del af baglinen af hjulet inden den slap. Har også set multer ved Palsgård ved Juelsminde, ved Trelde næs, var det højst sandsynligt også multer der fouragerede en nat for et par år siden.

Ved Egebjerggård på Nordfyn kan man ofte træffe store stimer af multer, og i år har jeg besluttet at fange en af disse fantastiske fightere (prøve på det!!). Jeg har observeret at multerne følger tidevandet, ved stigende vand trækker de ind under land, falder vandskiftet ved middagstid er det særligt godt da de er meget aktive om formiddagen, er der solskin er det bare endnu bedre. Det blev ikke Egebjerggård min første Multe kom fra, men der imod Rørvig hvor jeg havde min første Multe på.
Michael

Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk