Nordre Bråd Punkt 8

Fyret på Nordrebråd, eller revet som det også kaldes. Her strækker Æbelø´s Nordvest rev sig et par kilometer ud. Der kan vades et pænt stykke ud, fiskene står ofte på den side af revet hvor der er læ for strømmen, da fødeemnerne samles her, og samtidig spares energi, strømmen løber ofte meget kraftigt her, og fiskeriet kan minde om fiskeriet i en stor flod.

Ofte er der flere fiskere end fisk 🙂