Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, fisketure og tidligere arrangementer.

Rimte

Rimte (Leuciscus idus)

Karpe-familien
 

Kendetegn:Den store skalleart ligner både skalle og strømskalle, men rimten har gullige øjne og rødlig bug- og gatfinne. Rimten kan blive op til 4 kg, men en fisk på over 2 kg er ofte sjælden.

Forplantning:Midt i marts og april gyder rimten i hurtigt strømmende dele af vandløb. Hunnen gyder på til 100.000 æg på sand- og grusbund. Æggene klækker efter 14 dage. En del af de voksne fisk dør ligesom laksen lige efter gydningen.

Levevilkår:  I Danmark er rimten efterhånden ved at være en sjælden fisk. Den lever i nogle få åer og vandløb. Rimten opholder sig i alle dele af vandet, men går ofte på jagt efter føde på bunden. Her indtager den ofte bunddyr og planterester. Store rimter spiser derimod også andre småfisk.

 
 
Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2020 by Fluefiskersiden.dk