Rimte

Rimte (Leuciscus idus)

Karpe-familien
 

Kendetegn:Den store skalleart ligner både skalle og strømskalle, men rimten har gullige øjne og rødlig bug- og gatfinne. Rimten kan blive op til 4 kg, men en fisk på over 2 kg er ofte sjælden.

Forplantning:Midt i marts og april gyder rimten i hurtigt strømmende dele af vandløb. Hunnen gyder på til 100.000 æg på sand- og grusbund. Æggene klækker efter 14 dage. En del af de voksne fisk dør ligesom laksen lige efter gydningen.

Levevilkår:  I Danmark er rimten efterhånden ved at være en sjælden fisk. Den lever i nogle få åer og vandløb. Rimten opholder sig i alle dele af vandet, men går ofte på jagt efter føde på bunden. Her indtager den ofte bunddyr og planterester. Store rimter spiser derimod også andre småfisk.