Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Skrubbe

Platichthys Flesus – Familie: Pleuronectidae

Skrubben er tiltrukket af farvande med et relativt lavt saltindhold og findes derfor sjældent i Nord-søen. Til gengæld er den almindelig i Kattegat og i en række fjorde. Ligesom den findes i det meste af Østersøen omkring Bornholm samt i flere vandløb og søer. Danmark er det land i EU der årligt fanger flest skrubber. Skrubben er i forhold til rødspætten ru på overfladen og med færre røde pletter. Flertallet af skrubbers hoveder vender mod højre, men omkring en tredjedel er venstre-vendte!

Levevis

Skrubben Lever fra lavt vand ned til ca. 120 meters dybde og opholder sig om sommeren på lavere vand. I denne periode søger de unge fisk også op i ferskvand. Om vinteren opholder skrubben sig på dybere vand. Føden består af bl.a. børsteorme, muslinger og småfisk.

Skrubben er en god spise-fisk. Konsistensen er blød og smagen kraftigere end rødspættens.

 
 
Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk