Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Suder

Suder (Tinca tinca)

Karpe-familien

Kendetegn: Suderen er måske den lettest genkendelige af alle karpefisk. Det er en kraftig bygget fisk med meget små fine skæl, kraftige runde finner og olivengrøn farve med gyldne stænk. Bugen er lysegrå eller rødligt grå med violet skær. I hver mundvig har den en lille skægtråd. Hannen kendes fra hunnen på, at dens bugfinner er større og så lange, at de når gattet.Forplantning: Midt på sommeren vil suderen gyde. Legen foregår på lavt vand blandt vegetation. Ægtallet er meget højt, op til 1 million æg frigives under legen. Æggene klækkes efter ca. 1 uges tid, men er rimelig sårbare. Er vandet ikke over 16-17 grader er chancerne for overlevelse ikke ret stor. Suderen bliver kønsmoden i en alder af 3 til 4 år. På dette tidspunkt er suderen godt og vel 25 cm lang.

Levevilkår:  I Danmark er suderen meget almindelig overalt i landet med undtagelse af vande i Vestjylland og nord for Limfjorden. Den træffes bedst i søer, moser og gamle tørvegrave. Den opholder sig næsten kun ved bunden og lever blandt andet af insektlarver, snegle, muslinger, orme, småfisk og planter. Suderen er helt klart mest aktiv om aftenen før solnedgang eller i de første morgentimer. Den opholder sig ofte tæt ved åkander eller områder med meget grøde i vandet. Sudebobler i vandoverfladen er et godt tegn på, at der er liv på bunden. En rigtig flot og stærk fisk.

 
 
Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk