Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Tobis

Kendetegn:
Slank sølvfarvet smidig krop. Huden har skæl som sidder i en slags hudlommer.

Størrelse:
Op til ca. 20 cm.

Udbredelse:
Findes i Middelhavet og i det østlige Atlanterhav fra Portugal til Sval-bard og Kola Halvøen. Kysttobisen findes fra den indre Østersø nordpå til Island. Havtobisen fra den vestlige østersø nordpå til Svalbard og Kola Halvøen. Artens største gydeområder findes i Nordsøen.

Biologi:
Lever på og i sandbund ned til ca. 30 meters dybde, små individer ofte på meget lavt vand. Ligger ofte nedgravet om dagen og er mere aktiv om natten. Gyder det meste af året afhængig af lokalitet . En hun kan gyde op til 30.000 æg pr. gydning. Æggene lægges i fordybninger på bunden og klækker efter 1-2 uger. Ynglen er ca. 5 mm lang ved klækning og lever pelagisk nogle uger, til den ved en længde på ca. 1 cm søger mod bunden. Føden består af forskellige bunddyr, fiskeyngel og småfisk.

Fiske/madværdi:
En meget vigtig art for det danske industrifiskeri i Nordsøen. Bruges til fremstilling af fiskemel og -olie. Tobis er også en vigtig agnfisk, som bruges ved linefiskeri efter flere forskellige arter bl.a. ål, torsk og lange.
Vigtig føde for Havørred og Laks, mange blink og fluer immiterer Tobis

 
 
Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2021 by Fluefiskersiden.dk