Fluefiskersiden

Fluefiskersiden beskriver fiskepladser, både Jylland og Fyn. fisketure og masser af fluefisker tips..

Torsk

Gadus morhua – Familie: Gadidae

Torsken skifter farve efter dens levested (f.eks. bliver den ildrød på stenet bund), men alle arter har en lys sidelinie. Desuden har de overbid og en skægtråd, hvorpå der sidder sanse-celler, som gør dem i stand til at registrere, om der er føde i nærheden. Torsken er bedst fra efterår til det tidlige forår. I denne periode er kødet saftig og fast i konsistensen.

I starten af 80’erne udgjorde torsken 30% af den totale fiskeressource i Nordatlanten. Siden da er bestanden faldet drastisk. Og i dag er der indført en lang række kvotebe-grænsninger, der har reduceret torskefiskeriet kraftigt. Dette har været medvirkende årsag til at torsk, trods manges opfattelse om det modsatte, er blevet en relativ dyr fisk. Torsken er en koldtvands-fisk og undgår om som-meren de lavvandede kystområder, hvor vandet er for varmt. De nordligste arter vandrer i forbindelse med gydningen op til 1000 km.
Størrelse: I Skagerrak skal torsken være 40 cm og i Kattegat 35 cm, før den må fanges.
I henhold til loven skal eksemplarer under dette mindstemål sættes ud igen. Den maximale størrelse og vægt er 180 cm og 52 kg, men nu om stunder fanges dog langt mindre eksemplarer. Den danske rekord er sat i 1984 og var på 30,5 kg, og den til alle tider største torsk, der er landet, vejede 96 kg, var 2 meter lang og blev fanget i 1895 i staten Massachusetts, U.S.A.

Torskens kød bliver løsere i de varme perioder, hvor den tager mest føde til sig, modsat om vinteren og i gydeperioderne om foråret. En gammel regel siger, at man af samme grund kun skal spise torsk i måneder med "r" i.

Levevis

Torsken bliver kønsmoden, når den er mellem 2 og 12 år gammel, afhængig af hvor den lever. En hunfisk kan lægge op til 9 mill. æg, som klækkes efter 2 til 4 uger. Som noget specielt svømmer hannen og hunnen sammen under gydningen, hvorved sperma og æg hurtigt blandes. Dette betyder, at klækningsprocenten er en af de højeste for fisk. Torsken er en altædende rovfisk. Den lever af såvel artsfæller som andre fisk så som sild, brisling og skaldyr. Selv store krabber sluger den uden at tygge skjoldet.

Kødet er hvidt, saftigt og sidder i store flager. Torskens kød bliver løsere i de varme perioder, hvor den tager mest føde til sig, modsat om vinteren og i gydeperioderne om foråret. Torsken er bedst fra efterår til det tidlige forår. I denne periode er kødet specielt saftigt og fast i konsistensen. Torskens maximale alder er på 25 år.

 
 
Designet af Morten Møller - MMwpweb | Copyright © All right reserved 2002 - 2022 by Fluefiskersiden.dk