Det lige stræk Punkt 16

Det lige stræk mellem Østerhoved Spids og Motoren er til tider også en givtig plads, bunden her er mange steder sandbund, hvor tobis og rejer ofte bliver jaget af havørreden.